Dünden bugüne Gaziantep halıcılığı. Gaziantep dokumacılığı küçük el tezgahlarında kutnu,aba,antep bezi, kişmir, sadırlık, kurşunlu, kotil, havlu ve pike dokuma çeşitleriyle üretime başlamıştır. 

1960-1965 Yılları arasında kotil (yatak yüzü) 1965-1975 Yılları arasında havlu ve pike. 1975- 1980 Yılları arasında kilim ve halı dokuması ile devam etmiştir. 1965’ li yıllarda 1200 civarında olan tahmini üretici sayısı “dokumacılar ve benzeri dernek” çatısı altında toplanmıştır.

Mevcut koşullarını her zaman daha iyiye taşımak isteyen çalışkan ve mesleğini seven esnafımız üretimini artırmak , tekniklerini kolaylaştırmak adına makineleri üzerinde denemeler yaptı.
1965 Yıllarında kilim el tezgahını motorlu kilim tezgahına çevrilerek ilk seri üretimi sağladı.

1970 li yıllarda ise halıcılarımız yine ellerindeki teksima makinasına tadilat yaparak halı dokumayı gerçekleştirdi. İlk dokunan halı orlon iplikten oldu..
Yine 1970’li yıllarda yine ilk jakar makinasını bularak halıya desen verme işlemini sağladı..

1980’li yıllarda Gaziantep’te halı ipliği akreliğe döndü ve ilk akrilik tesisini kurdular.Böylece üretici istanbul siparişi beklemekle zaman kaybetmedi ve hammadesini kendi memleketinden tedarik etti.1985-1997 Yılları arasında pp iplikle dokunan halılarımız bize ihracatın kapılarını ‘bavul ticareti’ adı altında açmaya başladı. Ancak 1993 de körfez kriziyle bu ticaret sarsıldı.Körfez krizi özellikle yan sanayimizi ve iplik sektörümüzü olumsuz etkiledi.

Ardından ‘laleli pazarı’ olarak da bilinen bu ticaret hükümet’in koyduğu bazı yasalar gereği 1997 yılında sona erdi.2000 Yılından itibaren dünyada değişen halı trendleri ve gelişen teknoloji Gaziantep’te üretim yapan halıcıları makina parkurlarını yenilemeye ve teknolojiye ayak uydurmaya zorladı.Her ne kadar bu durum halı makinesi üreticilerine geri dönülmez boyutta sekteler vursa da yeni teknoloji ürünü makinelerle üretime başlayan Gaziantep halıcıları 2002 yılından itibaren dünya standartlarında üretim yapabilir kapasiteye geldi.

Bunca sıkıntı va çalkantılı dönemlerden sonra günümüze geldiğimizde, sektörümüz tam bir gurur abidesi halini almış durumdadır.

Günümüzde Gaziantep te 800 ‘ü aşkın bilgisayar destekli halı tezgahı bulunmaktadır. Gaziantep’te üretilen halı miktarı bugün tüm Türkiye’de yapılan üretimin % 90’ nını oluşturmaktadır. Parça halı üretim kapasatisetisi olarak da dünyada 2. sırada yer almaktayız.Günümüzde, halıcılık Gaziantep ihracatının %80 ini kapsar durumdadır ve 2009 yılında ihracatımız 700 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Tüm bu büyüme beraberinde, “Halı İhracatçıları Birliği’nin” Gaziantep’te kurulması zorunluluğunu da getirmiştir.

1998 Yılında Gaziantep te halı ihracatçıları birliği kurulması için başlatılan çalışmalar sonuçsuz kalmış ve 2009 yılında yönetim kurulumuzun, büyük fedakarlık ve özveri ile başlattığı birlik kuruluş çalışmaları 2010 yılının başında neticelenerek, “Halı İhracatçıları Birliği”nin Gaziantep’te kurulması sağlanmıştır.Birliğimizin sektörümüze katacağı faydalar zaman içersinde tüm üyelerimiz tarafından dahada iyi anlaşılacaktır.

 
Copyright Halıcılar Odası 2015 - Tüm Hakları Saklıdır...