30.08.2013 Tüm Haberler
LİDERLİK HAYIRLI OLSUN… HEDEF MARKALAŞMA…

LİDERLİK HAYIRLI OLSUN… HEDEF MARKALAŞMA…

  

Geçtiğimiz yıl yüzde 20 büyüme kat eden bir sektör… 

Dünyadaki parça halı üretiminin yüzde 40’ını karşılayan sektör…

Geçtiğimiz yıl Ortadoğu ülkeleri, ABD, Rusya başta olmak üzere dünyadaki 125 ülkeye ihracat yapan bir sektör…

Yine geçtiğimiz Gaziantep’in toplam ihracatının yüzde 25’ini tek başına gerçekleştiren ve  1 milyar 481 milyon dolarlık ihracat yapan bir sektör…

Direkt olarak 20 bin, yan sanayi de 20 bin olmak üzere toplamda 40 bin kişi istihdam edildiği bir sektör…

Markaları ile ülkemizde ve dünyada adından başarı ile söz edilen bir sektör…

Bütün bunlar Gaziantep’in ekonomik yapılanmasında önemli bir konuma ve söz sahibi sektör olan makine halısına yönelik birkaç rakam…

Bu rakamlar makine halısı sektörünün Gaziantep’in öncü sektörlerinden biri olduğunu da açıkça ortaya koyuyor. Gaziantep’li müteşebbislerin girişimci ruhu sayesinde Gaziantep makine halısı üretiminde 90’lı yıllardan sonra gerçekleşen yatırımlar ve hızlı gelişmeler sonucunda halıcılık sektöründeki bugünkü teknolojik seviyeye ulaşma başarısını gösterdi. 

Artık dünyada ve Belçika dahil halıda söz sahibi ülkelerde bile  “HALI” denildiği zaman akla Gaziantep geliyor. Bu gurur verici bir gelişme. Sektörün bileşenleri ve halıcılarımız olağanüstü başarı gösteriyorlar. Biz de kurumlar olarak verdiğimiz ve bundan sonra vereceğimiz desteklerle sektörün bu başarısını daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep; son dönemde üretim ve pazarlama kapasitesi bakımından halı sektöründe dünyanın başkenti olarak anılmaya başlanmasına karşın sektörün kısa ve orta vadeli birçok sorunu bulunmaktadır.

Sektörün yaşadığı sorunların başında ve önemlisi üretim yapılan makinelerin dışardan ithal edilmesidir. Bu da yerli sermayenin yurt dışına aktarılmasına neden olmaktadır.

Makine konusunda ülkemiz geriye gidiyor, halı sektörü için kendi makinemizi üretmeliyiz. Çünkü halıcılarımız yurt dışından aldığı makinelerin ödemesini yapmak için en az beş sene çalışmak zorunda kalıyor. Mutlaka yerli makine üretilmelidir. Bunun için hükümetin yerli makine üreticilerini desteklemesi gerekiyor. Bu durumda sermayenin yurt dışına gitmesi önlenmiş olunur. Biz konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Sektörde vasıflı işgücünün oluşturulması için sektörde eğitimlere ağırlık verilmesi, eğitimin hammaddenin tedarikinden, halının satışına kadar ki tüm aşamaları kapsayacak şekilde planlanmalıdır. Yine sektörün gelişmesi için yabancı sermayeli ortak yatırımlara da imkânlar verilmelidir. Sektörde bundan sonra yapılacak yatırımlar planlı ve programlı olmalıdır. Aksi halde sektördeki olumlu gelişmeler tersine dönebilir. Yine sektörün en önemli sorunları arasında tasarım, Ar-Ge için yeterli altyapının olmaması ve hızlı büyümeden dolayı öz kaynak yetersizliği geliyor. Oda olarak ekonominin öncü sektörü için işbirliği yaparak sorunları çözmeyi hedefliyoruz.

2023 yılında 5,5 milyar dolar ihracat hedefleyen halı sektörü siyasi çalkantılarla boğuşan komşu ve bölge ülkelerinin yanı sıra ana ihracat hedeflerine yönelik lojistik problemleri ile de karşı karşıya bulunuyor. Suriye gibi köprü konumundaki ülkelere yönelik lojistik problemleri bölgesel ihracatı etkilemektedir.

Halı sektörünün söz konusu pazarlardaki performansının eski günlere dönebilmesi için lojistik açısından atılacak adımlara ihtiyaç var.

Lojistik, halı sektörü açısından gerek gündelik operasyonlar, gerekse 2023 hedefleri açısından son derece kritik bir önem arz ediyor. 2023 hedefleri kapsamında planlanan ihracat değerlerine güçlü, hızlı ve güvenilir bir dağıtım ve nakliye kanalı olmadan ulaşılabilmesi mümkün değildir. Halı sektörümüz sadece çevre ülkelere değil dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından ürün almak için Türkiye’yi, Türk ihracatçısını tercih eden alıcılara talep ettikleri ürünleri, talep ettikleri zamanda ve talep ettikleri şartlarda teslim edebilmek son derece önemli.

Ülkemiz makine halısı üretim merkezi konumundaki Gaziantep’te sektörün meydana getirdiği istihdam ve ekonomiye sağladığı girdiler açısından önemli bir potansiyel oluşturduğu aşikardır.

Halı sektörünün hız kazanması ve sektöre rekabet edecek imkanların sağlanması için üreticilere önemli görevler düşmektedir.  

İhracatçımız açısından Pazar ve ürün çeşitliliğini arttırmak, tek bir pazara bağımlı olmamak geçtiğimiz dönemde sıklıkla karşımıza çıkan küresel mali krizlerle başa çıkabilmenin en etkili yollarından bir tanesidir.

Bu bağlamda dünyanın dört bir yanına konumlanmış pazarlara ihracatçılarımızın ürünlerini her dönemde en hızlı, en etkili ve en güvenli şekilde ulaştırabilme sorumluluğu ihracatçılarımızın ve lojistik sektörünün en önemli beklentisidir.

Can güvenliğinin sağlanamadığı ülkelere ürünlerimizin güvenli bir şekilde ulaştırılmasını beklemek çok gerçekçi bir beklenti olmamakla birlikte, bölgesel ihracatımızı doğrudan etkileyen noktalar için alternatif çözümler geliştirmelidir.

Bütün bu değerlendirmeler ışığında;

Kentimizin ekonomik yapılanmasında önemli bir konuma sahip olan halı sektörünün bu benzeri sorunları her zaman için en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor.

Ülkemizin halı sektöründe markalaşmasında ciddi bir model olan Gaziantep halı merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemesi sonucunda uzun süre dünya ikincisi olarak sürdürdüğü makine halısı üretiminde nihayetinde Belçika’yı geçerek dünya liderliğine oturdu.

Dünyanın ve Halının merkezi Gaziantep sloganı ile darısı diğer öncü sektörlerin başına diyoruz.


 
Copyright Halıcılar Odası 2015 - Tüm Hakları Saklıdır...