28.11.2012 Tüm Haberler
Halı Sektörünün İhtiyaç Analizi Tamamlandı

´Dünya Dokuma Makine Halıcılığında Liderliğin Korunması Projesi´ kapsamında, makine halı sektöründe faaliyet gösteren 52 firmaya yönelik ortak ihtiyaç analizi tamamlandı. Ekonomi Bakanlığı´nın, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) tebliği çerçevesinde, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından uygulanan ´Dünya Dokuma Makine Halıcılığında Liderliğin Korunması Projesi´ kapsamında, makine halı sektöründe faaliyet gösteren 52 firmaya yönelik ortak ihtiyaç analizi tamamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Selahattin Kaplan, ihtiyaç analizinin içeriğinde süreç aşamaları, ihtiyaç analiz süreci, eğitim ihtiyacı, insan kaynakları analizi, firma bireysel danışmanlık ihtiyaç analizi, rekabet analizi, SWOT analizi gibi ilerleme yol haritasını belirlemeye yönelik unsurların yer aldığını söyledi. Çalışmada, Gaziantep makine halı sektörünün mevcut durumu ve rekabet yapısının ortaya konduğunu kaydeden Kaplan, "Küreselleşme sürecinde değişen yeni koşullar karşısında sektörün geleceğe yönelik yol haritasının oluşturulmasında firmalar, meslek örgütleri ve kamu kuruluşları tarafından izlenmesi gereken ihtiyaç politikaları belirlenmeye çalışıldı." dedi. Kaplan, analiz çalışmasından elde edilen bulgular doğrultusunda, Gaziantep makine halı sektörüne yönelik hazırlanacak eğitim programları ile sektörde faaliyet gösteren işletmelerin küme bilinciyle işbirliği yaparak kendi faaliyetlerine yönelik bilgi birikimini artıracağını kaydetti. Bölgesel kalkınmaya yönelik olarak sektörle işbirliği içerisinde yapacakları planlama ve strateji geliştirme çalışmaları için bilgi ve bilinç düzeyininin yükseleceğini dile getiren Kaplan, "Gaziantep´te makine halı sektörü alanında yapılan kümelenme analizi ile ekonomik ve sosyal kalkınma sürecine yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz. Sektörde gerekli uzman ve destek personelinin teknik ve sosyal bilgi düzeyinin geliştirilmesine ve bölgemizde kalkınmanın ana aktörlerinden olan sektörün dış ticaret açısından güçlendirilmesini amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.


 
Copyright Halıcılar Odası 2015 - Tüm Hakları Saklıdır...